قیمت : 143000 تومان

تخفیف : 2 درصد

عنوان :

حداقل سفارش این کالا 1 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 5000 تومان

توضیحات :