قیمت : 140000 تومان

تخفیف : 2 درصد

عنوان : گوشت شتر

حداقل سفارش این کالا 1 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 5000 تومان

توضیحات :