قیمت : 165000 تومان

تخفیف : 2 درصد

عنوان : مخصوص کباب

حداقل سفارش این کالا 1 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 15000 تومان

توضیحات : گوشت سردست وقلوگاه و گردن مخصوص کباب کوبیده با دنبه به مقدار لازم