قیمت : 130000 تومان

تخفیف : 2 درصد

عنوان : آبگوشتی

حداقل سفارش این کالا 6 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 15000 تومان

توضیحات : درهر کیلو گوشت ۵۰گرم ضایعات دارد