قیمت : 143000 تومان

تخفیف : 2 درصد

عنوان : آبگوشتی

حداقل سفارش این کالا 4 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 5000 تومان

توضیحات :