قیمت : 133000 تومان

تخفیف : 2 درصد

عنوان : گوسفند درجه یک وزن ۴

حداقل سفارش این کالا 4 کیلوگرم می باشد

هزینه پیک : 5000 تومان

توضیحات :